Psychologická poradna


Dr. Aleš Neusar – psychologporadenství, poradenstvo, counselling, (poradnictwo, Beratung)

Od roku 2005 pomáhám lidem řešit osobní, partnerské i rodinné potíže = žít. Několik let jsem pracoval v Poradně pro rodinu Olomouckého kraje. Vzdělávám se v psychologii, terapii a poradenství kontinuálně pomocí supervize a kratšími či delšími výcviky pod vedením zkušených psychologů (např. Lubomír Smékal, Bohumila Baštecká, Bára Janečková – Biosyntéta, Jaromír Kabát – Psychosomatická klinika, Centro Takiwasi – Peru, Taita Jose Putumayo – Kolumbie; Aston University, Velká Británie; Utrecht University, Holandsko). Od roku 2013 pracuji v soukromé praxi.

Pomáhám lidem s depresí, partnerskými problémy, osobními změnami, výchovné problémy dětí, studium na VŠ. Párová či rodinná terapie je možná se dvěma zkušenými terapeuty (žena a muž). Můžete přijít sami, v páru či s celou rodinou. Pracuji s tradičními i „netradičními“ rodinami a přístupy.

Člověka vnímám z úhlu bio-psycho-socio-spirituálního s přihlédnutím k pohledu samotného člověka. Využívám celostního přístupu např. prvky gestaltu, systemického přístupu, jungiánské psychologie, somatic experiencing, psychoanalýzu, rodinnou terapii, video-interakční trénink, biosyntézu, KBT, ad. Počet sezení je individuální, ale snažím se, aby jich bylo co nejméně. Cílem je podporovat životní zdroje klientů, aby se problémy „sami“ vyřešily a nebylo již třeba nikoho zvenčí na pomoc. To může někdy trvat a jindy jde o jedno sezení.

Poradenství poskytuji v českém (slovenském) a anglickém jazyce. V případě potřeby také s mírnými obtížemi v němčině a polštině. Pracovní dobu mám kdykoliv dle předchozí telefonické či emailové domluvy (v rozmezí 5:00 až 22:00). Nevedu si evidenci klientů ani neuchovávám osobní údaje kromě kontaktních údajů (ani ty nemusím po dohodě uchovávat).

BIO

Ne všichni lidé se po narození vykoupali v Prozacu. Ne všichni vědí, co dělat, kde žít nebo s kým. Proto se snažím pomoci sobě i druhým „žít“ a více vzkvétat. Mým hlavním profesionálním zájmem jsou:

– spokojenost v životě (jak sobě ani druhým nekazit život a vzkvétat);
– jak na změnu (změnit se je náročné a ne vždy víme jak na to; beze změn se ale ke spokojenosti i čemukoliv jinému málokdy propracujeme);
– myšlení a rozhodování v praxi (jak se rozhodovat v obtížných životních situacích, propojení těla, duše, rácia, intuice, emocí).

Vystudoval jsem psychologii na FF UP v Olomouci a doktorát v obecné (kognitivní) psychologii na FSS MU v Brně (s delšími pobyty v Utrechtu a Mannheimu) a pedagogické minimum na UPOL.

Mám rád pestrost v životě a tak dělám od všeho kousek. Ne nutně bůhví jak dobře, ale rád. Rád píšu, čtu, mám rád hudbu, divadlo a živly, tančím, zpívám, trávím čas se svými dětmi, kamarády, hraju na mandolu, ukulele či melodicu, věnuji se poradenství a (sebe)vzdělávání, veřejně povídám, plavu, občas horolezím, hraji (stolní) tenis, chodím do sauny a páry, občas horolezím a mám rád (divokou) přírodu a cestování. Více informací můžete naleznout také na mém blogu neusar.cz, FB, LinkedIn či ResearchGate.

Mé další profesionální zájmy jsou široké: např. vliv přírody na člověka, minimalismus v podnikání, média, time management a efektivita, rychlé učení se (nejen jazyků),  vliv vymožeností (např. smartphonů) na člověka a jeho vztahy, (nejen) akademické psaní, pomalý čas, hodnoty, handicap, psychoterapie, výzkum, jak se ptát a analyzovat odpovědi, autobiografická paměť, work-life balance, kognitivní psychologie, pedagogická psychologie a sociální psychologie.

Kromě práce na volné noze (zejména odborné konzultace v oblasti psychologie, psychologické poradenství, psaní, přednášení, performance, průzkumy, jazykový mentoring) působím také jako externí lektor na University of New York in Prague a Univerzitě Palackého (dříve jsem byl také odborný asistent) a školní psycholog. Vyzkoušel jsem si od roku 1997, kdy jsem vstoupil na pracovní trh, různé pozice v ČR i zahraničí (např. Německo, Holandsko, USA, Izrael, Velká Británie), což mi umožnilo poznat život z různých perspektiv. Byl jsem např. skladník, roznašeč letáků, asistent lidem s postižením 24/7, učitel na všech typech škol, výzkumník, velkoobchodní a maloobchodní prodejce, stánkař, manažer, vedoucí týmu, učitel angličtiny, kuchař, poradce v manželské poradně, táborový vedoucí, preventista sociálně patologických jevů na ZŠ a SŠ,  školní psycholog, doprovázející umírajících…

Lepší je prevence. Řešte problémy zavčas. Dnes či co nejdříve je to možné. Pokud možno s někým, komu důvěřujete, má určitý odstup, pokoru a ctí vaši jedinečnost. Následky pak doufejme nebudou zbytečně velké a váš život se zase začne ubírat správným směrem.
(viz písnička mé oblíbené kapely, kde Helmut už neví co s Hildou a neřeší to s rozvahou)

Aktuální ceník (či dle dohody):
individuální poradenství
– cca 60 min: 800 Kč
– cca 75 min: 1000 Kč
– cca 90 min: 1200 Kč
– cca 105 min: 1400 Kč
– cca 120 min: 1600 Kč
párové či rodinné poradenství
– cca 90 min: 1350 Kč (nebo 1500 v případě dvou zkušených psychologů, muž a žena)
– cca 120 min: 1800 Kč (nebo 2000 v případě dvou psychologů)
jiné formy poradenství
– poradenství přes telefon, Skype, Whatsapp: 80 Kč = 10 minut; samotný hovor do ČR zdarma
– poradenství za chůze (walk and talk therapy): ceny stejné jako individuální poradenství
– poradenství v přírodě (wilderness therapy): cena dohodou; na jeden či více dní formou putování
– cesta přírodou: několikadenní skupinový terapeutický pobyt v přírodě (viz www.cestaprirodou.cz)

Objednání: neusar@neusar.cz (ideálně email) nebo telefonicky či SMS na čísle: 608322634
Do emailu napište: a) své jméno či přezdívku, pokud chcete zůstat v plné anonymitě, b) stručně co potřebujete a c) kontaktní telefon či email. Ozvu se obvykle během pár hodin. Výjimečně, např. když jsem na delším pobytu v přírodě může odpověď trvat i týden či déle.

Kde: Jungmannova 11, Olomouc (poblíž vlakového nádraží, za RCO budovou). Více viz kontakt.

KontaktJAKOBYŽÍT
Mgr. Aleš Neusar, Ph.D & Co.
+420 / 608 322 634
neusar@neusar.cz

ADRESA PORADNY
Jungmannova 914/11, 779 00 Olomouc (2. patro bez výtahu)
nebo místo dle domluvy s klienty

KUDY K NÁM

Když máte hlavní nádraží za zády, jde o ulici přímo za výškovou budovou RCO. Parkování možné přímo na ulici Jungmannova, případně v přilehlých ulicích.  Pokud nikde není volno, je možné využít podzemní parkování před budovou hlavního nádraží anebo parkování zdarma u blízkého Kauflandu (400 metrů od poradny).