Ref


WILL BE TRANSLATED SOON


Jan Krchňák
Spolu-zakladatel a jednatel, RainFellows s.r.o.

K Aleši Neusarovi jsem se dostal na doporučení kolegy z branže. Cítil jsem potřebu probrat výzvy ze života jednatele firmy a byznys konzultanta s profesionálem na naslouchání. Aleš je vnímavý, sympatický a pozorný pán, který nenápadným úsměvem a tichým hlasem přímo vybízí ke společnému probrání libovolných témat. Už jsme se spolu setkali vícekrát a pokaždé mi byl inspirací k sadě témat, která se mi v práci a v životě objevila. A nejde jen o řešení „teď a tady“, jako spíše systémové řešení tak, abych se se situací uměl vyrovnat dlouhodobě. Dlouhodobě a s přesahem – ať už je téma pracovní či osobní. A když se mi jeho první rada z jakéhokoliv důvodu nezamlouvá, zaloví v paměti a vytáhne sadu dalších možností, jiné úhly pohledu a najde přístup, který mi sedí. Aleši – děkuji Vám.

Aleš is one of those rare people who enjoys what he does for the sake of doing it rather than for what it can bring him in return. One look at a photo of Aleš and his beautiful family says it all. 

Doug Bernstein

Douglas A. Bernstein
author of world-renowned psychology texbooks, public speaker, teacher; University of Illinois, University of South Florida.


michal miovsky

Michal Miovský,
Profesor, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

Nebát se a vidět věci jinak, není jednoduché. Mnoho lidí dnes má pocit, že vidí věci jinak, nicméně při bližším pohledu není možné přehlédnout, že mnozí (často zřejmě nevědomky) opakují již řečené a vybádané, jiní sice věci formulují jinak, ale bohužel scestně. Toto není případ Aleše a opakovaně mě vyprovokoval k zamyšlení nad mnoha denními pravdami a zvyky, které někdy ani nepodrobuji kritické úvaze a pracuji s nimi. Opakovaně mě potěšil a přiměl se zasmát, když obnažil některé předsudky či nepřesnosti. Mám rád chytrou a vtipnou provokaci a mám rád, když ve svých řadách máme kolegy, investující energii a čas do kritického přehodnocení věcí okolo nás. Mnoho prací a příspěvků Aleš předkládá k úvaze a zastavení a vnímám toto jeho počínání jako určitý druh služby oboru a jsem za něj rád.


Vystupování Aleše Neusara je přirozené, nestrojené, odborně připravené. Tak nějak si představujeme spolupráci.


Sama doma, Nejchytřejší Čech
scénáře psychologických experimentů pro tzv. pouličního vědce; odborné poradenství; diskuse s psychologemMartina
42 let, věčná začátečnice v angličtině

Nevěřila jsem, že je možné se za pár měsíců naučit anglicky. Už jsem to zkoušela tolikrát a nikdy to nevyšlo. Teď po zhruba dvou měsících vidím ohromné pokroky. Začínám rozumět filmům, jsem schopná napsat anglicky mail a domluvím se (sice jednoduše) s rodilými mluvčími. V čem je to jiné? Asi v tom, že mám skutečnou podporu, kdykoliv to potřebuji, jedna lekce mi zabere kolem 30 minut, což si většinou najdu a texty jsou zábavné, takže se na ně těším, a učebnice mne nezatěžuje zbytečnostmi, které teď nepotřebuji – např. gramatikou nebo množstvím slovíček. Učím se, aniž bych měla pocit, že se učím.


ContactJAKOBYŽÍT
Mgr. Aleš Neusar, Ph.D & Co.
+420 / 608 322 634
neusar@neusar.cz

ADDRESS OF ADVISORY CENTRE
Olomouc. I am moving to the new place. Will be soon here.